Thạc sĩ Toán Kinh tế (Master of Mathematical Economics)

19-12-2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về toán học ứng dụng trong kinh tế – tài chính, khả năng phân tích và thấu hiểu dữ liệu làm cơ sở cho việc ra quyết định và tìm giải pháp tối ưu. Ngoài ra, người học còn được trang bị khả năng ứng dụng các mô hình toán học, các phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn.

Mô tả tóm tắt chương trình:

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về toán học ứng dụng trong kinh tế – tài chính, khả năng phân tích dữ liệu hiện đại, khả năng ứng dụng các mô hình toán học và các phương pháp nghiên cứu vào giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo khả năng tư duy toán, thấu hiểu dữ liệu, làm việc độc lập, tính toán tối ưu, có khả năng thích ứng và cập nhật với những kiến thức mới, có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

– Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học

– Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Cấu trúc chương trình:

 • Phần kiến thức chung: 10 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 36 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

– Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 • Chương đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế trang bị cho học viên các kiến thức về Toán học sát với thực tiễn, do vậy học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ có khả năng:
 • Hệ thống các kiến thức, phương pháp sử dụng các mô hình và các phương trình toán học để mô tả cơ cấu, sự vận hành các hệ thống trong từng lĩnh vực ứng dụng;
 • Vận dụng các kiến thức vào nghiên cứu giải quyêt các vấn đề liên quan đến Toán kinh tế, đặc biệt trong kinh tế – tài chính;
 • Thích ứng và cập nhật những kiến thức mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị;
 • Phát hiện và tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo;
 • Tổng hợp, so sánh và đánh giá những giải pháp cho các thực tiễn để tìm ra giải pháp tối ưu.
Kỹ năng
 • Có kỹ năng xác định vấn đề cần giải quyết, tìm ra giải pháp, so sánh và lựa chọn giải pháp tối ưu
 • Có kỹ năng thu thập và xử lý số liệu bằng các công cụ định lượng truyền thống và hiện đại, phân tích dữ liệu để làm cơ sở ra quyết định và tìm giảm pháp tối ưu
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ để vận dụng thành thạo các mô hình phân tích định lượng và các mô hình toán học ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn.
 • Có khả năng xây dựng giải pháp và triển khai các giải pháp đề ra.

– Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Chuyên viên phân tích, hoạch định chính sách
 • Chuyên viên lập kế hoạch, chuyên viên phân tích dữ liệu
 • Nhà quản lý hoặc nhà tư vấn chính sách trong các cơ quan nhà nước,  các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội.
 • Nghiên cứu viên, giảng viên về toán kinh tế, toán ứng dụng tại các trường đại học – cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế và các viện nghiên cứu.

Chi tiết thông tin về tuyển sinh Thạc sĩ Toán kinh tế tại trang Web của Viện Sau đại học (UEH): https://sdh.ueh.edu.vn/nganh-dao-tao-thac-si/toan-kinh-te-master-of-mathematical-economics.html

Chi tiết thông tin về tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ tất cả các ngành của UEH: https://sdh.ueh.edu.vn/nganh-dao-tao-thac-si

Tr Anh