Cử nhân Đại học chính quy chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (Chương trình Chuẩn)

19-12-2022

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm thuộc ngành Toán kinh tế cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và các phương pháp thống kê để đánh giá rủi ro trong bảo hiểm, tài chính và các ngành khác. Chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn để sinh viên tốt nghiệp trở thành người có năng lực làm việc trong các định chế tài chính đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Đồng thời, cử nhân Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm là người truyền đạt hiệu quả, người có tư duy phản biện, người biết giải quyết vấn đề sáng tạo, và là người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng tự học để cập nhật với những kiến thức mới, dễ dàng hội nhập, thích nghi với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310108

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

– Đối tượng người học: Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình: 

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học MLN
 • Kinh tế chính trị MLN
 • Chủ nghĩa XHKH
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích 1
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Thống kê toán
 • Quá trình ngẫu nhiên
 • Toán tài chính (dành cho chuyên viên định phí)
 • Kinh tế lượng
 • Lập trình căn bản
 • Cơ sở dữ liệu
Kiến thức chuyên ngành
 • Lập trình nâng cao với R
 • Toán tài chính (dành cho chuyên viên định phí)
 • Kinh tế vi mô trung cấp
 • Lý thuyết xác suất nâng cao
 • Toán tài chính thực hành
 • Kinh tế vĩ mô trung cấp
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp dành cho chuyên viên định phí (Phần 1)
 • Tài chính doanh nghiệp dành cho chuyên viên định phí (Phần 2)
 • Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 1
 • Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 2
 • Thống kê lập mô hình rủi ro 1
 • Thống kê lập mô hình rủi ro 2
 • Toán bảo hiểm ngắn hạn 1
 • Toán bảo hiểm ngắn hạn 2
 • Toán bảo hiểm dài hạn 1
 • Toán bảo hiểm dài hạn 2

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

– Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức:
 • Có thể hiểu và giải thích được một số khái niệm toán học thuộc lĩnh vực đại số tuyến tính, giải tích, xác suất, toán tài chính.
 • Có khả năng áp dụng các phương pháp thống kê và các công cụ định lượng để phân tích và đánh giá rủi ro.
 • Có khả năng hiểu các kiến thức cơ bản về kinh tế, kế toán, tài chính, quản trị.
 • Có khả năng áp dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu, thuật toán và lập trình để giải quyết các bài toán phân tích rủi ro.
 • Có khả năng đánh giá và giải quyết sáng tạo các vấn đề chuyên môn của lĩnh vực phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm.
2. Kỹ năng:
 •  Vận dụng thuần thục các kiến thức, máy tính, phần mềm và các công cụ tính toán để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến quản trị rủi ro và định phí bảo hiểm.
 • Thành thạo các kĩ năng phức tạp trong mô hình hóa, phân tích định lượng và lập trình để giải quyết các bài toán quản trị rủi ro và định phí bảo hiểm.
 • Có khả năng thích ứng và cập nhật những kiến thức mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị.
 • Có khả năng sáng tạo trong việc thiết kế một sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của xã hội.
 • Thuần thục các kỹ năng làm việc nhóm.
 • Thuần thục các kỹ năng giao tiếp: giao tiếp bằng văn viết, giao tiếp điện tử/ đa truyền thông, thuyết trình.
 • Thuần thục trong giao tiếp và trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương bậc B1 khung tham chiếu chung Châu  Âu)
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Coi trọng sự khác biệt và đa dạng trong xã hội.
 • Có ý thức tự giác học tập, tiếp thu các lĩnh vực mới hoặc có liên quan ngành nghề ngoài giảng đường và sau khi tốt nghiệp.
 • Có khả năng ứng xử bảo vệ quan điểm cá nhân
 • Coi trọng giá trị bản thân, có năng lượng tích cực, có đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm và minh bạch trong công việc
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

– Cơ hội việc làm:

 • Ngành bảo hiểm không thể hoạt động mà không có chuyên gia tính toán. Một chuyên gia về định phí bảo hiểm và phân tích rủi ro sẽ thực hiện các công việc cụ thể bao gồm: lập kế hoạch và định phí bảo hiểm, theo dõi khả năng sinh lời, tính toán đảm bảo nguồn dự phòng an toàn cho công ty bảo hiểm, tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài chính… Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty bảo hiểm.
 • Sinh viên cũng có thể làm việc trong các công ty tư nhân bởi vì các công ty tư nhân dựa vào đánh giá rủi ro để đưa ra các quyết định quản lý chiến lược.
 • Sinh viên còn có thể làm việc với tư cách là chuyên gia tư vấn, giúp các công ty thiết kế các kế hoạch hưu bổng và lợi ích, đánh giá tài sản và trách nhiệm, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
 • Sinh viên cũng có thể làm việc cho chính phủ, giúp quản lý chương trình và giám sát các công ty nhà nước để đảm bảo tuân thủ luật pháp lý, kiểm soát quy định, bồi thường cho người lao động …
 • Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc cho các trường cao đẳng và đại học, các ngân hàng và công ty đầu tư, công ty kế toán công, liên đoàn Lao động …