Thông tin liên hệ

Khoa Toán – Thống kê

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38244544 – 028.38243064

toan-thongke@ueh.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.35265816

bit@ueh.edu.vn

Khoa Thiết kế Truyền thông

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

smd@ueh.edu.vn

Viện Đổi mới sáng tạo

232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

028.39309338

uii@ueh.edu.vn

Viện Đô thị thông minh và Quản lý

232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

028.39309589 – 028.39309269

iscm@ueh.edu.vn

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

3itech@ueh.edu.vn

Viện Toán ứng dụng

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

ctd@ueh.edu.vn

Trung tâm đào tạo Công nghệ và Thiết kế UEH

36 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.39574217

ttthkt@ueh.edu.vn

Văn phòng trường

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

thctd@ueh.edu.vn

    Gửi liên hệ