Chương trình Mentoring

29-08-2023

Mentoring được xem là mô hình đào tạo hiện đại hiệu quả trong việc phát triển năng lực cá nhân, sử dụng hình thức kèm cặp 1:1. Những Mentor dày dặn kinh nghiệm là cấp quản lý trong các lĩnh vực Logistic, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân sự, Công nghệ & Thiết kế sẽ hiện thực sứ mệnh chia sẻ, hỗ trợ các Mentee, thế hệ chập chững trong việc thay đổi cá nhân, hoàn thiện bản thân, mở rộng sự kết nối và những hoạt động liên quan hữu ích. Các hoạt động mentoring tập trung vào khởi tạo động lực cho Mentee về thế giới quan, hiểu bản thân ở ý nghĩa sâu xa hơn về bản chất, giá trị và kiến tạo tương lai cho chính mình. Hơn nữa, chương trình Mentoring giúp các bạn sinh viên có cơ hội đồng hành, được thúc đẩy và hỗ trợ bởi các Doanh nhân. Trong hành trình một năm với 12 tháng gặp gỡ chia sẻ, bên cạnh hình thức tương tác 1:1, Mentee còn có cơ hội kết nối với cộng đồng Mentor trong chương trình qua các buổi Cross – Mentoring.

  1. Đối tượng tham gia

Các bạn Sinh Viên thuộc trường đại học Trường Công nghệ và Thiết kế UEH muốn nâng cao cơ hội phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp.       

  1. Hình thức xét tuyển
  • Vòng 1 (từ ngày 16/08/2023 – 19/09/2023): Điền link đăng ký kèm CV và video giới thiệu bản thân (dưới 3 phút)

* Link đăng ký: https://forms.gle/Uw6FFq5Qp334Qeyz8

  • Vòng 2 (từ ngày 19/09/2023 – 25/09/2023): Mentor phỏng vấn trực tiếp

Nhằm đảm bảo hiệu quả và thành công chung của toàn chương trình, Mentee thực hiện cam kết mà chương trình quy định, nếu vi phạm những nguyên tắc cơ bản với quá số lần cho phép, Ban Tổ Chức sẽ xem xét lại tư cách tham của Mentee về việc có được tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mentoring (2023-2024) (xem chi tiết tại Quy định khi tham gia chương trình Mentoring).

* Lệ phí tham gia: 1.000.000 VNĐ/Mentee.

* Lệ phí sẽ được tài trợ cho các Mentee tuân thủ đúng cam kết và sẽ được hoàn trả vào cuối chương trình

Theo dõi Fanpage Chương trình Mentoring và các trang chính thống khác dưới sự quản lý của BTC Chương trình để biết thêm thông tin chi tiết.