Đào tạo

Trường Công nghệ và Thiết kế UEH tập trung vào phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, đa ngành, giao thoa giữa nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng; kết hợp toán, công nghệ, quản trị thông minh, đổi mới sáng tạo và truyền cảm hứng nghệ thuật vào các chương trình đào tạo, nghiên cứu. Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo Đại học, Sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH cùng các trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng với quy mô đào tạo lên đến hơn 2000 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Các chương trình đào tạo có tính mở, tính liên thông cao với các Trường Thành viên trong UEH và với các trường đại học trên thế giới.

Khoa Toán - Thống kê

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

Viện Đổi mới sáng tạo

Viện Đô thị thông minh và quản lý

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

Khoa Thiết kế Truyền thông

Viện Toán ứng dụng

Trung tâm Đào tạo
ngắn hạn

Phòng tổng hợp

Chương trình đào tạo

Cử Nhân

Các chương trình đào tạo bậc Cử nhân

Xem chi tiết

Thạc sĩ - Tiến sĩ

Các chương trình đào tạo Sau đại học

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo ngắn hạn

Các khóa học ngắn hạn thuộc Trung tâm đào tạo công nghệ và thiết kế

Xem chi tiết

Tiến Sĩ

test tiến sĩ

Xem chi tiết