Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

19-12-2022

Kỹ thuật phần mềm

– Đối tượng người học:

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình:

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 54 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng Desktop
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ phần mềm
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ và đổi mới
Tự chọn
 • Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
 • Điện toán đám mây
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối
 • Thương mại điện tử
 • An ninh thông tin
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ
– Chuẩn đầu ra:
– Cơ hội việc làm: