Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

19-12-2022

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/quản lý hiểu biết và áp dụng công nghệ mới (AI, Big data, VR/AR), tương tác giữa người và máy tính (Human-Computer Interaction) trong kinh doanh dựa trên sự đổi mới sáng tạo để đưa ra các giải pháp công nghệ tạo tác động đến các lĩnh vực kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hợp tác cùng các doanh nghiệp, giúp sinh viên rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc mới.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ; đơn vị công/ tư chuyển giao khoa học và công nghệ; công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mã đăng ký xét tuyển: 7489001

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

– Đối tượng người học: 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình:  

Kiến thức giáo dục đại cương: 36 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Thống kê ứng dụng
 • Toán dùng trong tin học

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 74 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Lập trình căn bản
 • Đại số tuyến tính
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh thông tin
 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Tư duy thiết kế
 • Quản trị công nghệ
 • Khoa học dữ liệu nâng cao
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Hệ thống đổi mới sáng tạo toàn cầu
 • Hệ thống kỹ thuật số căn bản
 • A.I. trong Kinh doanh

Chuyên ngành

 • Lập trình ứng dụng
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Dự án A.I.
 • Phát triển và Thiết kế web
 • Lãnh đạo thời đại số
 • Đổi mới sáng tạo công nghệ
 • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh
 • Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
 • Nhập môn tương tác người máy
 • Nhóm Công nghệ
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Tài chính công nghệ
  • Thương mại hóa sản phẩm công nghệ
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Nhóm Đổi mới sáng tạo
  • Đổi mới sáng tạo xã hội
  • Đổi mới sáng tạo dịch vụ
  • Văn hóa đổi mới sáng tạo
  • Chiến lược Marketing đổi mới sáng tạo
  • Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ
 • Nhóm Kinh doanh
  • Tài chính khởi nghiệp
  • Phân tích quyết định
  • Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô

Thực tập và tốt nghiệp: 15 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

– Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản về toán, tin học và khoa học dữ liệu để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công nghệ và đổi mới sáng tạo
 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc giải thích, phân tích những vấn đề trong công nghệ và dổi mới sáng tạo
 • Có kiến thức để phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), khoa học dữ liệu (Data science), thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing)…
 • Áp dụng kiến thức đổi mới sáng tạo giúp phát triển kinh doanh và thương mại hóa các dịch vụ, sản phẩm mới.
 • Áp dụng kiến thức đổi mới sáng tạo giúp phát triển kinh doanh và thương mại hóa các dịch vụ, sản phẩm mới.
 • Áp dụng kiến thức công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành
 • Áp dụng kiến thức đổi mới sáng tạo để xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo liên tục trong doanh nghiệp, tổ chức
2. Kỹ năng
 • Có năng lực tổ chức và thực hiện dự án phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
 • Có kỹ năng dẫn dắt doanh nghiệp, tổ chức trong việc áp dụng công nghệ và thực hành đổi mới sáng tạo
 • Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi trường hội nhập
 • Có kỹ năng phát triển và ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh
 • Có kỹ năng nhận thức và sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề liên ngành, tư duy nhận thức linh hoạt, tư duy sáng tạo và tư duy đột phá trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong môi trường công nghệ số, thực tế ảo, dữ liệu lớn
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 • Có năng lực học tập suốt đời
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

– Cơ hội việc làm: 

Các công ty, tập đoàn đa quốc gia phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ: Quản trị viên, chuyên viên điều hành, chuyên viên tư vấn tại các bộ phận công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm kinh doanh mới

 • Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ & phát triển sản phẩm mới
 • Nghiên cứu & cải tiến sản phẩm hiện tại
 • Tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty về công nghệ sản phẩm
 • Tham gia đánh giá chất lượng sản phẩm nội bộ và ngoài thị trường
 • Làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm mới
 • Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm

Đơn vị công/ tư chuyển giao khoa học và công nghệ: Chuyên viên bộ phận chuyển giao công nghệ, khoa học công nghệ và những vị trí nghề nghiệp liên quan

 • Quản lý và phát triển các dự án nghiên cứu và phát triển/ chuyển giao công nghệ (CGCN)
 • Theo dõi tiến độ và thẩm định hiệu quả các dự án nghiên cứu/ CGCN đang triển khai
 • Đề xuất/ triển khai chiến lược và chính sách nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu và CGCN
 • Lên kế hoạch hợp tác và đàm phán với đối tác để triển khai công ty nghiên cứu phát triển và CGCN

Công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà sáng lập

 • Sáng lập hoặc tham gia sáng lập, điều hành công ty khởi nghiệp trong kinh doanh và áp dụng công nghệ mới/ hay triển khai các dự án sáng tạo

Quỹ đầu tư mạo hiểm: Chuyên viên tư vấn, phân tích đầu tư

 • Hỗ trợ/ Tham gia tìm kiếm các công ty khởi nghiệp mới để đầu tư và thực hiện các hoạt động tiếp cận ban đầu
 • Hỗ trợ/ Thực hiện thẩm định về các khoản đầu tư tiềm năng của startup, phân tích thị trường và các dự báo tài chính của họ, đồng thời đàm phán các điều khoản giao dịch

Các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ mới: Quản lý/ điều phối viên

 • Hỗ trợ công việc cho trưởng ban dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án
 • Thu thập và phân tích thông tin từ báo cáo. Báo cáo tiến độ của dự án