Chương trình Thương mại điện tử (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học)

19-12-2022

Thương mại điện tử

– Đối tượng người học: 

  • Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp Trung cấp (gồm Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) đối với ngành đăng ký dự tuyển.
  • Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành.

– Điều kiện xét tuyển:

Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học và đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

  • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
  • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

– Cơ hội việc làm: