Cử nhân Đại học chính quy chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh (Chương trình Chuẩn)

19-12-2022

Hệ thống thông tin kinh doanh

Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong thời đại Công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số gần như đã trở thành một trong những mục tiêu đứng đầu của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để mong muốn khẳng định và phát triển chính họ. Từ đó, khoa Công nghệ thông tin kinh doanh với kinh nghiệm đã đào tạo chuyên ngành này trong thời gian dài hơn 15 năm cùng với sự thay đổi phù hợp thời đại và tương đương với các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trong thị trường lao động hiện nay.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340405

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

– Đối tượng người học: 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình: 

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mac – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa Học Dữ Liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Cơ sở lập trình
 • Toán dùng cho tin học
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Cơ sở dữ liệu
Kiến thức ngành
 • Phân tích nghiệp vụ
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Tư duy hệ thống
 • Giới thiệu về quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Quản trị học
 • Quản trị sự thay đổi
Kiến thức chuyên ngành
 • Cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Phát triển ứng dụng web
 • Phát triển ứng dụng trên desktop
 • Thương mại điện tử
 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Kiến trúc hệ thống
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Kế toán tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ

– Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức:
 • Hiểu và nhớ những kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật.
 • Hiểu biết về kiến thức hạ tầng cở sở công nghệ để áp dụng giải quyết vấn đề.
 • Hiểu, phân tích được những kiến thức công nghệ thông tin để sử dụng một cách hợp lý và hợp thời.
 • Hiểu, phân tích và sử dụng được kiến thức hệ thống thông tin quản lý để giải quyết, hơn nữa là có khả năng đánh giá giải pháp và đưa ra những chiến lược đổi mới.
 • Hiểu, phân tích được và sử dụng được những kiến thức cơ sở dữ liệu để từ đó sử dụng để giải quyết các vấn đề lưu trữ.
 • Ứng dụng được những kiến thức căn bản về khối ngành kinh tế khác như: quản trị, kế toán, tài chính và marketing, … để giải quyết vấn đề.
2. Kỹ năng:
 • Phân tích, mô hình hóa, thiết kế quy trình hoạt động kinh doanh có sử dụng công nghệ một cách thành thạo (từ đơn giản đến phức tạp), thích ứng với thực tế và có khả năng đổi mới và sáng tạo.
 • Lập trình ứng dụng và ứng dụng công cụ công nghệ để hiện thực một phần các hệ thống thông tin quản lý và giải quyết các bài tính toán trong kinh doanh một cách thuần thục.
 • Xác định vấn đề từ đơn giản đến phức tạp và tư vấn các hệ thống thông tin quản lý thích ứng với tổ chức doanh nghiệp và phù hợp với thời đại.
 • Đạt được kỹ năng xây dựng, khai thác hệ thống dữ liệu và tổng hợp, phân tích căn bản dữ liệu cũng như trình diễn kết quả một cách thành thạo và có thể đề ra ý tưởng mới trong nhóm kỹ năng này.
 • Có khả năng định hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và trình bày nội dung chuyên môn bằng ngôn ngữ nước ngoài ở mức thông dụng.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có đạo đức tốt, chịu trách nhiệm với công việc, bản thân và xã hội.
 • Họp tác, tuân thủ nguyên tắc nhóm đồng thời biết lắng nghe để làm việc nhóm.
 • Có tinh thần đổi mới và chấp nhận cái mới trong chuyên môn nghề nghiệp.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

– Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho tổ chức.
 • Chuyên viên xây dựng và quản trị dữ liệu cho hệ thống thông tin của tổ chức.
 • Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức trong việc lựa chọn mua và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Nhà quản trị hệ thống và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức (CIO – Chief Information Officer).
 • Nghiên cứu, giảng dạy trong ngành hệ thống thông tin quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng.