Khoa Thiết kế Truyền thông, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (SMD) mở ngành đào tạo cử nhân Công nghệ truyền thông với chuyên ngành Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

23-09-2022

Từ tháng 5/2022, Khoa Thiết kế Truyền thông mở ngành đào tạo cử nhân Công nghệ truyền thông với chuyên ngành Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện. Với tổng số 125 tín chỉ bao gồm các kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và công nghệ, các kiến thức về thiết kế, truyền thông marketing, quản trị truyền thông, thiết kế và sản xuất truyền thông và truyền thông số, chương trình Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện được giảng dạy trong tổng thời gian là 3,5 năm.

 

Điểm nổi bật của chương trình là tính quốc tế, tính tích hợp theo định hướng phát triển bền vững, định hướng ứng dụng và sáng tạo. Chương trình được thiết kế từ top các chương trình truyền thông số và thiết kế đa phương tiện hàng đầu trên thế giới. Chương trình tích hợp nhiều khối kiến thức đa ngành trong các lĩnh vực: thiết kế, marketing, quản trị, sự kiện, truyền thông số, sản xuất truyền thông cho phép người học đủ năng lực sáng tạo trong ngành nghề. Chương trình mang định hướng ứng dụng cao, 40% môn học có dự án/hoạt động trải nghiệm thực tế, 40% giảng viên đến từ doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thiết kế.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện các chương trình, sự kiện, chiến dịch, ấn phẩm truyền thông và truyền thông số. Sinh viên có năng lực làm việc trong các lĩnh vực: truyền thông và truyền thông số, marketing và marketing số, tổ chức chương trình, sự kiện về truyền thông và quan hệ công chúng truyền thống và mạng xã hội, thiết kế và sản xuất các ấn phẩm truyền thông và truyền thông số.

Bằng việc kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau và linh hoạt như: Phương pháp thuyết trình (Lecture), Phương pháp thực hành (Practical work), Hội thảo (Seminar), Tập huấn  (Workshop), Mô phỏng (Simulation), Kinh nghiệm thực tế (Work Experience), Đi thực tế (Study trip), Hướng dẫn riêng (One by one instructor), Động não (Brainstorming), Thảo luận nhóm (Discussion), Bài tập (Exercise), làm việc tại phòng lab (Studio), làm việc theo dự án/đồ án (Project), Nghe nhìn (Audio Visual), Nghiên cứu tình huống (Case Study), chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Truyền thông, chuyên ngành Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện sẽ trở thành một trong những chương trình được đào tạo uy tín và chất lượng.

Bên cạnh đó, Khoa dự kiến trong năm tới sẽ mở ngành Thiết kế sáng tạo và Quản trị thời trang (Innovative design and Fashion management) và một số ngành khác như Thiết kế đồ hoạ (Graphic design), Thiết kế nội thất (Interior design), Thiết kế Game (Game design) nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu nhân lực trình độ cao của thị trường.

 

Tin và ảnh: Khoa Thiết kế Truyền thông