Smart Studio

Phòng StudioLab được đầu tư bài bản và chuyên nghiệ, được trang bị các bàn mô hình 3D và Legos để sinh viên và nhà nghiên cứu trực tiếp triển khai các ý tưởng trên sơ đồ. Các chỉ số đo lường liên quan đến kiến trúc và sự bền vững của đô thị sẽ được hiển thị theo thời gian thực thông qua các công cụ tương tác hiện đại như thực tế ảo, thực tế tăng cường. Các mô hình giả định thực tế và các mô hình phân tích tối ưu cũng được tích hợp để truyền tải nội dung một cách trực quan nhất.

Đặc biệt, StudioLab còn là nơi để nhiều thành viên với chuyên môn khác nhau cùng tham gia vào giải quyết một vấn đề cụ thể, hướng tới việc đưa ra các quyết định tối ưu theo tinh thần cộng đồng thay vì một chiều.