Các đơn vị trực thuộc CTD

Khoa Toán - Thống kê

Khoa Toán - Thống kê là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực Toán tài chính, Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm, Thống kê kinh doanh, đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Khoa đào tạo đầy đủ các bậc học từ đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Trong quá trình phát triển, Khoa Toán - Thống kê luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh thường xuyên điều chỉnh và đổi mới chương trình đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhằm thúc đẩy công tác hướng nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, triển khai các chương trình đào tạo liên kết với các trường có uy tín ở nước ngoài.

Xem thêm

Viện Đổi mới sáng tạo

Viện Đổi mới sáng tạo là tổ chức khoa học công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện chính thức đi vào hoạt động ngày 17/4/2019 trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

Xem thêm

Viện Đô thị thông minh và quản lý

Sự ra đời của Viện Đô thị thông minh và quản lý là bước khởi đầu cho định hướng phát triển đa ngành của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chủ động ứng phó với các vấn đề đô thị. Công tác nghiên cứu và giảng dạy của ISCM được xây dựng trên nền tảng tích hợp các ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng và phát triển các đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Xem thêm

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

Viện Công nghệ thông minh và tương tác được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và tương tác trong quản lý, kinh doanh và tài chính. Viện hướng tới việc tạo ra một môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu thú vị, ứng dụng thực tế cho giảng viên và sinh viên CTD.

Xem thêm

Viện Toán Ứng dụng

Viện Toán Ứng dụng được thành lập vào năm 2020 với sứ mệnh thực hiện các nghiên cứu học thuật và ứng dụng liên quan đến một số lĩnh vực Toán học, Công nghệ, Khoa học và Kinh tế xã hội đẩy mạnh các công bố nghiên cứu quốc tế cả về số lượng, chất lượng và đóng góp hiệu quả vào các hoạt động chuyên môn khác của CTD.

Xem thêm

Khoa Thiết kế Truyền thông

Khoa Thiết kế Truyền thông được thành lập vào tháng 02/2022 với sứ mệnh mang nghệ thuật vào đào tạo và mang công nghệ vào cuộc sống, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế. Khoa hướng tới trở thành nơi đào tạo hàng đầu về thiết kế, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết doanh nghiệp, tổ chức các chương trình sự kiện truyền thông, nghệ thuật theo hướng tích cực, sáng tạo và bền vững.

Xem thêm

Trung tâm Đào tạo Công nghệ và Thiết kế

Trung tâm được thành lập từ năm 1995 và đã đào tạo kỹ năng tin học ứng dụng cho hàng chục nghìn học viên; đội ngũ giảng viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm từ UEH, cùng với nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là các lớp chuyên đề tin học ứng dụng trong kinh tế xã hội. Ngoài ra, học viên được học trực tiếp trên phòng máy tính của trường cả lý thuyết lẫn thực hành.

Xem thêm

Văn phòng CTD

Hỗ trợ và tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong các hoạt động quản lý của Trường Công nghệ và Thiết kế UEH thuộc các lĩnh vực: quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy; đào tạo dài hạn; đào tạo ngắn hạn; khoa học công nghệ; quan hệ đối ngoại; đảm bảo chất lượng và kiểm định; tài chính, tài sản; chăm sóc và hỗ trợ sinh viên.