TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ UEH UEH College Of Technology And Design (UEH CTD)

Giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh chuyển mình để phù hợp nhu cầu thị trường và bối cảnh quốc tế hóa với Chiến lược tái cấu trúc trở thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, thiết kế và công nghệ.

Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH (UEH College Of Technology And Design) ra đời với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ quốc tế, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức mới trong lĩnh vực Toán, Thống kê, Hệ thống thông tin kinh tế, Khoa học dữ liệu, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đến nhà hoạch định chính sách, quản lý, giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.

PHÁT HUY NHỮNG THÀNH QUẢ TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • Trường Đại học Công lập
  TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
  có uy tín
 • Top
  25
  Trường Đại học hàng đầu thế giới về
  LĨNH VỰC CHUYỂN GIAO TRI THỨC
  theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời”
  (WU-Multirank 2016 - 2020)

CƠ CẤU TỔ CHỨC Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH

Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH hoạt động với cơ cấu bao gồm: Hội đồng khoa học & đào tạo, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Công nghệ Thông tin kinh doanh, Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Toán ứng dụng, Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác, Phòng tổng hợp, Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc trường (Nâng cấp từ Trung tâm Tin học UEH)

 • HỘi ĐỒng
  khoa hỌc
  & ĐÀo tẠo
 • PhÒng
  tỔng hỢp
 • TRUNG TÂM
  ĐÀO TẠO
  NGẮN HẠN

  (Nâng cấp từ Trung tâm Tin học UEH)

 • KHOA TOÁN
  - THÔNG KÊ
 • KHOA
  cÔNG NGHỆ
  THÔNG TIN
  KINH DOANH
 • VIỆN ĐÔ THỊ
  THÔNG MINH
  & QUẢN LÝ
 • VIỆN
  ĐỔI MỚI
  SÁNG TẠO
 • VIỆN TOÁN
  ỨNG DỤNG
 • VIỆN
  CÔNG NGHỆ
  THÔNG MINH &
  TƯƠNG TÁC

ĐỘI NGŨ Trường Công Nghệ và Thiết Kế UEH

 • 2
  Giáo sư
 • 2
  Phó giáo sư
 • 32
  Tiến sĩ
 • 32
  Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH

Trường Công Nghệ và Thiết Kế UEH tập trung vào phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, giao thoa giữa nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng như Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý đô thị thông minh và Đổi mới sáng tạo. Thêm nữa, phần cốt lõi của quá trình đào tạo đưa Toán, Công nghệ, Quản trị thông minh và Thống kê vào trong chương trình đào tạo, nghiên cứu. Một kỹ năng như vậy sẽ giúp các công ty và người ra quyết định đưa ra quyết định tốt hơn trong thời đại công nghệ 4.0.
Trường chú trọng phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) theo chuẩn quốc tế do UEH và/hoặc trường đại học đối tác quốc tế cấp bằng. Các chương trình đào tạo có tính mở, tính liên thông cao với các Trường thành viên trong UEH và với các trường đại học đối tác quốc tế.

Qui mô đào tạo: hơn 2.090 sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 • 8
  NGÀNH
  /CHUYÊN NGÀNH
  ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
 • Toán Kinh tế
 • Thống kê
  Kinh tế
 • Hệ thống
  thông tin
  quản lý
 • Thương mại
  điện tử
 • Kỹ thuật
  phần mềm
 • Khoa học
  dữ liệu
 • Kiến trúc
  và thiết kế
  Đô thị thông minh
 • Công nghệ
  & Đổi mới
  sáng tạo
5

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ

 • Thống kê
  Kinh tế
 • Toán
  Kinh tế
 • Hệ thống
  thông tin
  quản lý
 • Quản lý
  đô thị
  thông minh
  & sáng tạo
 • Toán
  ứng dụng
1

NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ

THỐNG KÊ

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH

 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
  1.

  Thực hiện trong một số lĩnh vực mũi nhọn: Toán, Thống kê, Hệ thống thông tin kinh tế, Công nghệ, Máy tính, Đổi mới sáng tạo, Kiến trúc, Quy hoạch, các vấn đề toàn cầu hóa hướng đến phát triển bền vững, ứng dụng các khoa học, công nghệ vào các hệ thống quản lý, đào tạo và lí luận dạy học.
 • Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học với các trường đại học, tổ chức, viện nghiên cứu uy tín nước ngoài
  2.

  Hợp tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên tham gia các dự án quốc tế, hướng đến phát triển bền vững.
 • Phối hợp xây dựng và thực hiện, phản biện, đánh giá
  3.

  Đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ, dịch vụ chuyển giao, đặc biệt là các đề tài, dự án liên ngành, đa ngành.
 • Phối hợp biên soạn
  4.

  Sách chuyên khảo, bài báo; phát triển đối tác... trên cơ sở phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh.

LĨNH VỰC HỢP TÁC Trường Công Nghệ Và Thiết Kế UEH

 • 20+
  Đối tác quốc tế
 • 100+
  Công ty, doanh nghiệp, hiệp hội
 • 10.000+
  Cựu sinh viên
07

hoạt động hợp tác lĩnh vực lĩnh vực khối ngành

 • TOÁN
 • THỐNG KÊ
 • HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
 • CÔNG NGHỆ
 • MÁY TÍNH
 • ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 • KIẾN TRÚC
 • QUY HOẠCH
 • CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - LAN TỎA TRI THỨC – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
 • Bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học.
 • Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Cung ứng chương trình đào tạo.
 • Trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
 • Liên kết đào tạo với nước ngoài.