Cộng đồng

Cộng đồng CTD - Cộng đồng kiến tạo sự thay đổi và truyền cảm hứng nghệ thuật

Đối tác

Kết nối mạng lưới doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững

Tìm hiểu thêm

Cựu sinh viên

Mạng lưới Cựu sinh viên giúp các thế hệ sinh viên UEH chia sẻ, hợp tác, cùng hỗ trợ phát triển, phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào UEH.

Tìm hiểu thêm

Chương trình kết nối cộng đồng

Chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức – Hành động bền vững” nhằm đưa các giá trị tri thức, giá trị bền vững đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng & xã hội.

Tìm hiểu thêm

Giving UEH

Chương trình kết nối đối tác, đồng hành chia sẻ, tài trợ, cùng nhau thực hiện các trách nhiệm với xã hội & cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Startups

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại CTD kết nối các chuyên gia hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp mang yếu tố đổi mới sáng tạo; áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của hai lĩnh vực kinh tế và công nghệ để giải quyết nhu cầu thị trường, mang lại lợi ích cho sinh viên, nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng đột phá để phát triển xã hội bền vững.

Tìm hiểu thêm