Từ UEH TP. Hồ Chí Minh đến UEH phân hiệu Vĩnh Long – Chương trình luân chuyển campus đầu tiên tại UEH dành cho ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh

14-07-2022

Song hành với việc được học tại môi trường Studiolab hiện đại, ISCM luôn không ngừng nỗ lực mang đến cho người học những trải nghiệm thực tế nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành học và đồng thời tạo cho người học góc nhìn và tư duy đa chiều, khuyến khích người học không ngừng mở rộng khuôn khổ của sáng tạo, của tư duy và tầm nhìn. Chính vì vậy, tại môn học Đồ án Kiến trúc 1, đội ngũ ISCM phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu Vĩnh Long lên kế hoạch và tổ chức môn học này tại TP. Vĩnh Long.
Tại đây, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các chuyến tham quan, khảo sát để hiểu được sự luân chuyển về kiến trúc, văn hoá miền Tây sông nước nói riêng miền Nam nói chung qua sự biến chuyển của thời gian, ứng dụng kiến thức, năng lực sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề của cộng đồng địa phương thông qua chủ đề môn học: Smart Living: Smart design for local house to improve the quality of life for all (Tạm dịch: Sống thông minh: Thiết kế thông minh cho nhà bản địa hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người).
Đồng thời, sinh viên ngành Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh còn cơ hội tiếp xúc và học tập tại Phân hiệu Vĩnh Long của UEH – nơi đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng Sông Cửu Long.
Hãy đón chờ những thông tin mới nhất từ chuyến đi lần này của sinh viên ISCM! Stay tuned!
————-
? Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM)
? 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
? 028. 39309589
? iscm@ueh.edu.vn
https://www.iscm.ueh.edu.vn/
https://www.linkedin.com/company/68028770
https://www.youtube.com/c/InstituteofSmartCityandManagement
——————
FROM UEH HO CHI MINH CITY CAMPUS TO UEH VINH LONG BRANCH – THE FIRST CAMPUS TRANSFER PROGRAM IN UEH FOR BACHELOR OF ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGN INCLUSIVE SMART CITY (BAUD)
In addition to studying in modern Studiolab, ISCM always strives to provide learners with the most practical experience to understand the industry and provide learners with multi-dimensional perspectives and ways of thinking, which encourages learners to continuously expand the framework of creativity, thinking, and vision. Therefore, in the subject Architecture Project 1, the ISCM team, in collaboration with UEH Vinh Long Branch, planned and organized this subject at Vinh Long city.
Here, students will take part in tours and surveys to understand the architecture and culture of the Mekong Delta, especially the entire southern region, over the years. Apply their knowledge and creativity to solve local community issues through the following theme: Smart Living: Smartly design local homes to improve the quality of life for all.
Students of BAUD also have the opportunity to interact and learn at UEH Vinh Long Branch, which contributes high-quality human resources to the Mekong Delta region.
Let’s look forward to the latest information from this trip of ISCM students! Stay tuned!
—————-
? For further information, please contact:
Institute of Smart City and Management
?232/6 Vo Thi Sau Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
?028. 3930 9589
?iscm@ueh.edu.vn
https://www.iscm.ueh.edu.vn/
https://www.linkedin.com/company/68028770
https://www.youtube.com/c/InstituteofSmartCityandManagement

Không có mô tả ảnh. Không có mô tả ảnh. Không có mô tả ảnh.