SMARTCITY+ Festival có gì? Triển lãm SMARTCITY+

16-12-2021

Thời gian: Diễn ra xuyên suốt từ 8H đến 18h – Ngày 17 tháng 12 năm 2021
Miễn phí tham dự
SMARTCITY+ 2021 lần đầu tiên mang đến một triển lãm đặc biệt, nơi trưng bày những dự án, những ý tưởng đến từ Việt Nam và hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi ấp ủ, sáng tạo, thử nghiệm và cho ra đời những sản phẩm vì một đô thị thông minh và hướng tới tương lai bền vững.
Đến với triển lãm lần này, chúng tôi hân hạnh mời bạn chiêm ngưỡng những sáng tạo đa chiều đến từ nhiều tác giả, đó có thể là những ý tưởng nguyên sơ hay những sản phẩm thành hình nhưng có điểm chung, đó là nghiên cứu và bước ra khỏi vùng an toàn, tìm tòi và đổi mới.
Đừng bỏ lỡ triển lãm lần này vào ngày mai, 17/12/ 2021 để tận mắt chiêm ngưỡng những ý tưởng “SMARTCITY+”
—————–
? Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đô thị thông minh và quản lý (ISCM)
232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
028. 3930 9589
iscm@ueh.edu.vn
https://www.iscm.ueh.edu.vn/
https://www.youtube.com/channel/UCtoJ5ZFc9yLiPFRY_UcIoBg
https://www.linkedin.com/company/68028770
———–
/SMARTCITY+ FESTIVAL 2021/ SMARTCITY+ EXHIBITION
Time: from 8AM to 6PM – December 17, 2021
Free of charge
This is the first time SmartCity+ 2021 has brought a special exhibition that showcases projects and ideas from Vietnam and over 30 countries around the world. We have incubated, created, tested, and launched products for a smart city and a sustainable future.
Coming to the exhibition, we are pleased to invite you to contemplate the multi-dimensional creations of different authors and designers, ranging from simple ideas to completed concepts, but they have one thing in common, which is research and getting out of the comfort zone, exploring and innovating.
Don’t miss this exhibition tomorrow, December 17, 2021, to enjoy the SMARTCITY+ concept.
———————
? For more information, please contact:
Institute of Smart City and Management (ISCM)
232/6 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
028. 3930 9589
iscm@ueh.edu.vn
https://www.iscm.ueh.edu.vn/
https://www.youtube.com/channel/UCtoJ5ZFc9yLiPFRY_UcIoBg
https://www.linkedin.com/company/68028770