Seminar: Circular economy & innovation around universities

08-06-2022

Dựa trên bài học và những thành công ở các nước trên thế giới, các trường đại học, viện nghiên cứu được xem là một phần không thể thiếu của quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế của địa phương, quốc gia và phát triển đô thị thông minh*. Hay nói cách khác, trường đại học là cơ quan chủ chốt của sự đổi mới (innovation) và tính tuần hoàn (circularity). Tuy nhiên, ở Việt Nam, vai trò của các trường đại học chưa được thừa nhận một cách đầy đủ để thực sự tạo động lực cho một phong trào tuần hoàn.
Để giải quyết cho bài toán trên, Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM), ICM Falk Foundation, Đại học RMIT, WasteAid, PRIM Vietnam phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức seminar với chủ đề Circular Economy & Innovation around Universities.
Tại sự kiện lần này, các chuyên gia sẽ cùng nhau chia sẻ về thúc đẩy việc hỗ trợ và hợp tác cho các hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ giữa các trường đại học của Việt Nam cũng như các kiến thức, lộ trình quan trọng xung quanh nền kinh tế tuần hoàn (circular economy).
? Thời gian: Thứ 5, ngày 16/6/2022 | 15:00 – 16:30 (GMT+7)
? Địa điểm tổ chức: ISCM Studiolab – 232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Tổ chức trực tuyến (online) đồng thời trên nền tảng Cisco Webex
? Link đăng ký: | Miễn phí tham dự
ISCM cùng các đối tác thân mời bạn đăng ký tham gia chương trình!
——————-
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
? Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM)
? 232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
? 033 8370 151
? iscm@ueh.edu.vn
https://www.iscm.ueh.edu.vn/
https://www.linkedin.com/company/68028770
https://www.youtube.com/c/InstituteofSmartCityandManagement