Kết nối thực hiện nghiên cứu, dự án

09-11-2022
  • Tham gia hoặc hỗ trợ, tư vấn thực hiện các dự án thực tế
  • Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chung hoặc những chủ đề cộng đồng quan tâm