TS. Thái Kim Phụng

19-12-2022

Phó Trưởng khoa, phụ trách bộ môn Công nghệ thương mại điện tử – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh