TS. Ngô Tấn Vũ Khanh

19-12-2022

Giám đốc Chương trình, Bộ môn Công nghệ thương mại điện tử – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh