ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

19-12-2022

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thương mại điện tử – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh