Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Khối ngành xa) (Liên thông Cao đẳng)

19-12-2022

Kỹ thuật phần mềm

– Đối tượng người học:

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình:

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Nguyên lý kế toán
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Toán dùng trong Tin học
 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Mạng máy tính

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng Desktop
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ phần mềm
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ và đổi mới

Tự chọn

 • Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
 • Điện toán đám mây
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối
 • Thương mại điện tử
 • An ninh thông tin

Thực tập/tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 79 tín chỉ